Kumbaya

Listen

Lyrics

Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

Someone’s dancing, Lord, kumbaya
Someone’s dancing, Lord, kumbaya
Someone’s dancing, Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

Someone’s singing, Lord, kumbaya
Someone’s singing, Lord, kumbaya
Someone’s singing, Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

Someone’s praying, Lord, kumbaya
Someone’s praying, Lord, kumbaya
Someone’s praying, Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

Someone’s dreaming, Lord, kumbaya
Someone’s dreaming, Lord, kumbaya
Someone’s dreaming, Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya