Skip To My Lou

Listen

Lyrics

Lou, Lou, skip to my Lou
Lou, Lou, skip to my Lou
Lou, Lou, skip to my Lou
Skip to my Lou, my darling

Flies in the buttermilk, shoo fly shoo
Flies in the buttermilk, shoo fly shoo
Flies in the buttermilk, shoo fly shoo
Skip to my Lou, my darling

Dogs in the yard, bark loud and true,
Dogs in the yard, bark loud and true,
Dogs in the yard, bark loud and true,
Skip to my Lou, my darling.

Cats in the alley, meow meow meow,
Cats in the alley, meow meow meow,
Cats in the alley, meow meow meow,
Skip to my Lou, my darling.

Fish in the pond, splash splash splash,
Fish in the pond, splash splash splash,
Fish in the pond, splash splash splash,
Skip to my Lou, my darling.

Bees in the garden, buzz buzz buzz,
Bees in the garden, buzz buzz buzz,
Bees in the garden, buzz buzz buzz,
Skip to my Lou, my darling.

Lou, Lou, skip to my Lou
Lou, Lou, skip to my Lou
Lou, Lou, skip to my Lou
Skip to my Lou, my darling
Skip to my Lou, my darling
Skip to my Lou, my darling